yodainwonderland
    -İntihar girişiminde bulunmuş veya bulunmaya meyilli olduğunu dile getiren birine neler söylemek istersin? Akıllarındaki sorulardan veyahut olumsuz düşüncelerden kurtulabilmek adına neler yapmalılar? Aslında iki tip vaka vardır. Birincisi; gerçekten intiharı düşünen kişiler. İkincisi de, ‘’intihar etme’’ sözünü ilgi çekmek için kullananlar. İkinci grup için intihar etmek gerçekten bir olasılık değildir. Kendi içlerinde yaşadıkları, belki yalnızlık hissini, belki sevilme ihtiyacını karşılamak amacıyla çevresindeki insanların dikkatini çekmek için sansasyonel bir söylemde bulunarak gerçekleştirmeye çalışırlar. Bu grubun esas üzerinde çalışması gereken şey; arzu ve isteklerini daha sağlıklı dile getirmek üzerine olmalıdır bence. Gerçekten intiharı düşünen kişileri diğer gruptan ayıran en önemli özellik; bu niyetleri hakkında konuşmamalarıdır. Toplum içerisindeki en büyük yanılgı; kişi intihardan bahsetmiyorsa, intihar etmeyi düşünmüyor varsayımıdır. Bunun en büyük yanılgı olmasının sebebi gerçekten intihar edecek insanların kafalarında çoktan bir plan oluşturmuş olmalarıdır. Bu plandan vazgeçebilmeleri çok basit bir beklentiye dayanmaktadır aslında. Bu beklenti de genellikle kendileri hakkında sahip oldukları olumsuz değerleri kıracak basit bir olay yaşamalarıdır. Örneğin: ‘’kimse bana değer vermiyor’’ düşüncesini kırmak için herhangi bir kişiden ‘’merhaba, nasılsın, umarım günün iyi geçiyordur’’ gibi basit bir cümleyi duymak bu kişiler için intihardan vazgeçme sebebi olabilir. Tam da bu sebepten dolayı, hayatta karşımızdaki kim olursa olsun, kötü bir söz söylerken biraz düşünmemiz gerekmekte aslında. -Bir alkol bağımlısının öncelikle uygulaması/atması gereken adım nedir? Bir bağımlı olduğunu kabul etmek. İlk adım her zaman bu. Aile desteği de bu süreçte önemli bir rol oynuyor. Arkadaş çevresinin değiştirilmesi, yaşanılan muhitin değiştirilmesi (imkan varsa), bağımlı kişiye motivasyon kazandırılması, hedeflerin belirlenmesi,tıbbi ve psikolojik desteğin sağlanması, bu esnada gizliliğin vazgeçilmez bir ilke olduğunu kişinin bilmesi de uygulanması gereken adımlardan bazılarıdır. -İyi bir psikolog bulmak için fazla mı araştırmalı, yoksa en ismi duyulmuş kişi mi seçilmeli? Bence iyi bir psikolog aldığı eğitimlerle, alanda yapmış olduğu çalışmalarla, süpervizyon toplantılarına katılıp katılmadığıyla, kısacası alanda kendini ne kadar geliştirdiği ve hala geliştirmekte olup olmadığıyla alakalıdır. Bu alan, sürekli gelişen, sürekli kendini yenileyen bir alandır. Her insan için etkili olan tek bir tedavi yöntemi olmadığından terapistin bilhassa kanıta dayalı yöntemler kullanması önemlidir. Bunun için de terapistlerin özgeçmişlerine, aldığı eğitimlere bakmak ve araştırmak gerekir.

    Günün En Popüler Başlıkları