manifiyaka
    Uzun süredir çekimleri yapılan Netflix dizisi "Şahmaran" 20 Ocak'ta yayına girdi. Dizi, konusunu bir efsaneden alıyor. Efsanenin ana kahramanı, başı insan, vücudu yılan şeklinde olan doğa üstü bir varlık: Şahmeran. Gizemli ve üstün güçleri olan ve "yılanların şahı" olarak nitelendirilen bir yaratık. Bu efsanenin benzerlerine Anadolu dışında Hint, İran, Yunan, İbrani ve Arap kaynaklarında da rastlanıyor. Dizide bu efsanenin Adana yöresinde anlatılan varyantı esas alınmış. Bu varyanta göre efsane şu şekilde: Şahmeran ve Camsab Efsanesi Odunculukla geçimini sağlayan Camsab bir gün ormanda içi bal dolu bir kuyu bulur. Camsab, balı çıkarması için arkadaşları tarafından kuyuya indirilir ve kuyuda bırakılır. Camsab, kuyunun içinde bir tahtta oturan üst tarafı insan alt tarafı yılan şeklinde olan ve insan gibi konuşan Şahmeran ile karşılaşır. Camsab kendisinin bırakılmasını ister. Şahmeran, ölümünün bir insan elinden olacağını, eğer ken- disini bırakırsa yerinin insanoğlu tarafından hemen bulunabileceğini söyleyerek Camsab’ın gitmesine izin vermek istemez. Ancak ısrarlara dayanamayan Şahmeran, yerini kimseye söylememesi şartıyla Camsab’ı evine gönderir. Bu sırada önemli bir hastalığa yakalanan Tarsus padişahının iyileşebilmesi için hekimler tarafından Şahmeranın etinin yenilmesi önerilir. Bunun üzerine Şahmeran’ın yerini bulana büyük vaatlerde bulunulur ancak bulan kimse ortaya çıkmaz. Vezir, Şahmeran’ı gören kişinin sırtının yılan derisi gibi pul pul olduğunu padişaha söyleyince, padişah herkesin hamama gelerek yıkanması emrini verir. Camsab Şahmeran’a söz verdiği için hamama gitmek istemese de zorla götürülür. Camsab’ın sırtının yılan derisi gibi olduğu görülünce, kendisinden zorla Şahmeran’ın yerini öğrenirler. Şahmeran kaderini bildiği için karşı koymaz ve Camsab’a ölümünden sonra etini kaynatarak ilk suyu vezire, ikincisini padişaha içirmesini, üçüncüsünü de kendisinin içmesini tembihler. Şahmeran, hamama götürülerek burada öldürülür ve eti kaynatılır. Vezir ilk suyu Camsab’ın içmesini ister. Camsab, Şahmeran’ın dediklerini yaparak ilk suyu vezire verir. Vezir, bunu içer içmez ölür. İkinci suyu içen padişah iyileşir, üçüncüsünü içen Camsab ise aklı ve zekâsı daha da güçlenip padişaha baş vezir olur.

    Günün En Popüler Başlıkları