efesus_stone
    Kaç Çeşit Mermer Var? Madenin hangi çeşit mermer olduğunu belirlemede en büyük kriter çıkarıldığı bölgenin jeolojik yapısı ile ilişkilendirilir. Bununla birlikte mineral ve doku yapısına göre de mermer farklı değerlendirmeler tabidir. Oluşum esnasında meydana gelen jeolojik olaylara ve bu olayların şiddeti mermerin farklı çeşitlere ayrılmasında söz sahibidir. Genel olarak mermer çeşitliliğinin belirlenmesindeki sınıflandırmalar şu şekilde ifade edilebilir. +Mermerin Mineral Tanelerine Göre Çeşitlendirilmesi -İnce taneli mermer -Orta taneli mermer -İri taneli mermer -Büyük taneli mermer +Mermerin Yapı ve Dokularına Göre Çeşitlendirilmesi -Laminal mermer -Masif mermer -Breşik mermer -Şisti mermer +Mermerin Jeolojik Yapısına Göre Çeşitlendirilmesi -Magmatik kayaç -Sedimanter kayaç -Metamorfik kayaç Yukarıda belirttiğimiz mermerin çeşitlendirilmesi adına yapılan analizler; mermerin türünü ve hangi çeşit olduğunu belirlemede kullanılan değerlendirmelerdir.

    Günün En Popüler Başlıkları