black_and_white
    Ateist kişiler tüm evrensel varoluşların başlangıcını birbirinin kopyası olan fakat gelişim süreci o dine mensup toplulukların menfaatini gözetmek için oluşturulan ve doğruluğu hiçbir zaman kanıtlanmamış dinî inançlar yerine, bilimde başlangıçtaki enerji ve canlıların varoluşu ve yokoluş zamanlarının yanısıra, bu süre zarfında ki evrim sürecini her gözlem ve deney sonucu elde edilen somut materyaller ile birlikte doğruluğu kabul edilerek ispatlanmış hipotezlerin sonucunda gelinen teorilerin gerçeği sağladığına inandıkları için ateistler ve aynı zamanda bunun için bilgililer.

    Günün En Popüler Başlıkları