melih.rsel
    Şüpesiz ki tarihin en büyük devletinden biri olan Osmanlının Padişahlarının hepsi zekiydi. 2.Abdulhamitin en zeki 3 padişahtan biri olduğu düşünülmektedir. Çok zor bir dönemde başa gelmesine rağmen 33. yıl devleti ayakta Tutmayı başaran 2.Abdulhamid, bunu denge politikası ile yapmıştır. Avrupananın Rusya korkusunu bildiğinden kimi zaman Rusları Avrupaya karşı kimi zaman da Avrupayı Ruslara karşı destekleyerek Tarih biliminde eşsiz bir stratejiyi kazanmıştır. Kurduğu olağanüstü istihbarat teşkilatı, bilimsel çalışmalara verdiği Destek, zamanının ötesinde projeleri hedeflemesi de onun ne Kadar feraset sahibi olduğu gösterir. İsrailin ve Ermenistanın kurulmasını en az yarım asır geciktirmiştir. Bunda dolayı bazı mihraklar kendisi Kızıl sultan demektedir. 4. BİSMARKIN ABDÜLHAMİD HAKKINDA SÖZÜ. Güçlü Almanyanın kurucu sayılan tüm Dünyada tanınan Bismark Abdülhamid için efsanevi bir söz söylediği iddia edilmektedir: "100 Gram aklın 90 gramı Abdulhamid Han'da 5 gramı bende, 5 gramıda diğer siyasilerdedir." demiştir! 3. KİLİSELERİN BİRLEŞTİRİLMEMESİ !! Osmanlı devleti İstanbul'u fethettiğinde Ortadoks kilisesine karışmamış faaliyetlerine devam etmesini sağlamıştır. Böylece şuan yaklaşık 300 Milyon olan Ortadokslar için önemli Bir gücü elinde bulundurmuştur. 2.Abdulhamid kiliseler arası rekabeti güçlendirerek Balkanlarda Bulgarla Rum kiliseleri arasındaki çatışmayı desteklemiş hatta Bulgar kilisesi inşa ettirmek istemiştir Rum kilisesinin yanında fakat sonradan yönetimi ele geçiren ittihatçılar bu kiliseler arası Rekabeti bitirmiş ve balkanlarda Osmanlının sonunu getirmişlerdir. Söylenenlere göre bunu duyan 2. Abdulhamid " ah ah be aklısızlar siz ne yaptınız?! Bizim yıllarca tuttuğumuz kozu elimizden aldınız...! Diye veryansın ettiği söylenir. 2. DENGE POLİTİKASI Osmanlı devleti yüzyıllarca Avrupa ve Asyada denge politikası Sayesinde müthiş bir manevra kabiliyetiyle en az zararla büyük Felaketlerin önüne geçmiştir. Mısırı işgal eden Fransaya karşı İngiliz ve Rusları, Kırımı işgal eden Ruslara karşı Fransa ve İngiltereyi destekleyip buraları kurtarmıştır. Bu Politikanın en iyi uygulayıcısı 2. Abdülhamittir. Şu anki siyasetçilerimizin bile ders çıkarması gereken müthiş bir kozdur. Fakat çok risklidir iyi oynanması gerekir. 2.Abdülhamit 30-40 Yıl Yabancı Devletleri birbirine düşürerek Osmanlı Devletini Büyük Felaketlerden korumuştur. 1. ŞERİF HÜSEYİNİ İSTANBUL'DA TUTMASI 2.Abdülhamitin zekasıyla yaptığı işleri onyıllarca sonra tarihciler Yeni yeni çözmeye başlıyor bunlardan en müthiş olanlardan biri Şerif Hüseyin olayıdır. Şerif Hüseyin Mekke emiridir ve yerel halk üzerinde bir şekil karizması vardır. Fakat 2. Abdülhamit bu şahsın yönlendirilmeye açık bir kişi olduğu farkeder ve onu İstanbulda ağırlar, buradan Mekkeyi Yöneltmesini ister. Ne yazık ki 2. Abdülhamidi tahttan indiren ittihatçılar öyle bir hata yapar ki saç baş yoldurtan cinsten. Şerif Hüseyini İngilizlerin dolaylı isteğiyle Mekkeye gönderir, Sonuç mu ?

    Günün En Popüler Başlıkları