patronicee
    Ko ca mın e li f i kep çe ci bir a da ma kaç mış. Be le Di ye de kep çe ci o lan a da mın Ka rı sı da A K P Ka dın kol la rı na ça lı şan bir bağ yan:D

    Günün En Popüler Başlıkları