gilad-pellaeon
    ZORBALIĞIN TANIMI istenmeyen saldırgan davranış gözlemlenen veya algılanan güç dengesizliği zorbalık davranışlarının tekrarı veya tekrarlanma olasılığının yüksek olması Bu tanım, bir olayın zorbalık mı yoksa bir kerelik fiziksel kavgalar, çevrimiçi tartışmalar veya yetişkinler arasındaki olaylar gibi başka tür saldırgan davranışlar mı olduğunu belirlemeye yardımcı olur. Bazı zorbalık eylemleri taciz, taciz veya saldırı gibi suç kategorilerine girebilir. Zorbalık Araştırması Zorbalığı önleme, zorbalığın karmaşıklıklarını ve sonuçlarını araştıran büyüyen bir araştırma alanıdır. Daha fazla araştırma için önemli alanlar şunları içerir: Okullarda zorbalığın yaygınlığı Çevrimiçi alanlarda siber zorbalığın yaygınlığı Zorbalık insanları nasıl etkiler? Zorbalığa uğrayan kişiler, başkalarına zorbalık yapan kişiler veya her ikisi için risk faktörleri Zorbalık nasıl önlenir Medya ve medya kapsamı zorbalığı nasıl etkiler? Zorbalık, zorbalığa uğrayanlar, başkalarına zorbalık yapanlar ve zorbalığa tanık olanlar dahil tüm gençleri etkiler. Zorbalığın etkileri yetişkinlikte de devam edebilir. Zorbalığa karışan genç bir kişinin tek bir profili yoktur. Zorbalığa uğrayan gençler ya sosyal olarak iyi bağlanmış ya da marjinalleşmiş olabilir ve başkaları tarafından da zorbalığa uğrayabilir. Benzer şekilde, zorbalığa uğrayanlar bazen başkalarına zorbalık ederler. Zorbalığın çözümleri basit değildir. En çok umut vaat eden zorbalık önleme yaklaşımları, sorunu birçok açıdan karşılamaktadır. Tüm okul topluluğunu (öğrenciler, aileler, yöneticiler, öğretmenler ve otobüs şoförleri, hemşireler, kafeterya ve ön büro personeli gibi personel) bir saygı kültürü oluşturmaya dahil ederler. Sıfır tolerans ve sınır dışı etme etkili yaklaşımlar değildir. Seyirciler veya zorbalığı görenler, zorbalığa uğrayan biri adına müdahale ettiklerinde büyük bir fark yaratabilirler. Araştırmalar ayrıca yetişkinlerin çocuklarla zorbalık hakkında konuşarak, onları sevdikleri şeyi yapmaya teşvik ederek, nezaket ve saygıyı örnek alarak ve yardım arayarak zorbalığı önlemeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Zorbalık Türleri 12-18 yaş arası öğrenciler, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli zorbalık türleri yaşadı: Söylentilere veya yalanlara konu olmak (%13,4) Kendileriyle alay edilmek, lakap takmak veya hakarete uğramak (%13.0) İtilip kakıldı (%5,3) Dışarıda bırakma/hariç tutma (%5,2) Zarar vermekle tehdit edildi (%3,9) Başkaları onlara yapmak istemedikleri şeyleri yaptırmaya çalıştı (%1.9) Mülk kasıtlı olarak yok edildi (%1.4) 12-18 yaş arası öğrencilerin aşağıdaki yüzdeleri okulda çeşitli yerlerde zorbalık yaşamıştır: Koridor veya merdiven boşluğu (%43.4) Sınıf (%42,1) Kafeterya (%26,8) Okul sınırları dışında (%21,9) Çevrimiçi veya metin (%15,3) Banyo veya soyunma odası (%12,1) Okul binasında başka bir yerde (%2,1) Okul yılı boyunca zorbalığa uğrayan 12-18 yaş arası öğrencilerin yaklaşık %46'sı, zorbalığı okulda bir yetişkine bildirmiştir.

    Günün En Popüler Başlıkları