kshmr
    Jeune Ecole, 19. yüzyılda geliştirilen deniz stratejisi konseptidir. Daha büyük savaş gemileriyle savaşmak için küçük, ağır silahlı gemilerin kullanılmasını ve rakip ulusun ticaretini sakatlamak için ticaret akıncılarının kullanılmasını savundu . jeune ecole ve torpidobotun 10 yıl kadar süren hakimiyeti nihayet 1890'ların ortasında son buldu. öncelikle, kazan ve makine teknolojisindeki gelişmeler zırhlı gemilerin hızlarını ve manevra kabiliyetlerini hatırı sayılır derecede arttırmış, torpido saldırılarından daha rahat savuşabilme olanağı sağlamıştı. beri yandan, orta kalibre seri ateşli topların gelişmesi ile ana gemiler torpidobotlara karşı etkili bir perdeleme ateşi açma olanağına kavuşmuşlardı. en son gelişme ise, açık deniz filolarıyla beraber seyredecek kadar büyük ama torpidobotlarla sürat ve kıvraklıkta kapışabilecek boy ve tonajda, seri ateşli top ve torpil ile silahlı yeni bir gemi tipinin, muhrip'in inşası oldu. Almanlar ingilizlere yardım gelmemesi için U-botlarla ve japonlar Ruslara karşı üstünlükle uygulamıştır. Kaynak; h.w.wilson, zırh devrinde deniz muharebeleri, cilt 1 1850-1914, istanbul 2006 lawrence sondhaus, naval warfare 1815-1914, routledge 2003

    Günün En Popüler Başlıkları