_sofia_
    Erken çocukluk döneminde duyusal ihmali takiben anormal beyin gelişimi gösterilmektedir. Bu görüntüler, ihmalin gelişmekte olan beyin üzerindeki olumsuz etkisini göstermektedir. Soldaki BT taramasında, ortalama kafa boyutuna (50. persentil) sahip üç yaşındaki sağlıklı bir çocuğun görüntüsü var. Sağdaki resim, şiddetli duyusal yoksunluk ihmalinden muzdarip üç yaşındaki bir çocuğa aittir. Bu çocuğun beyni ortalamadan (3. persentil) önemli ölçüde daha küçüktür ve genişlemiş ventriküllere ve kortikal atrofiye sahiptir. Burada dikkat edilmesi gereken persentildir* Bebeğin doğması ile birlikte ebeveynin hayatına yeni bir tabir olarak persentil girer. Anne babaların en çok önem vermesi gereken gelişim büyüme eğrisi persentildir. Bu büyüme eğrisi çocuğun yıllar içinde ulaşması gereken fiziksel özellikleri gösterir. Bebeğin doğumundan itibaren anne babalar persentil eğrisi yardımı ile çocuklarının yeterli gelişim sağlayıp sağlamadığını kolayca anlayabilirler.

    Günün En Popüler Başlıkları