asteroid_b-612
    21°( nem:70%) (rüzgar:0km/s) (yağış:1%) (ruh hali:%71 iyi).. Adalet:98%Affedici olmak:89% Alay etmek:07%.Cimrilik:01%. Cömertlik:91%. Fitne çıkarmak:100%... Haline razı olmak:77%. Kin beslemek:01%.İnat ve Münakaşa:50% Kalb kırmak:34% Müstehcen konuşmak:07%Sabır:23%..Sadakat göstermek:99%.Tatlı dil ve güler :vefa:71%Tecessüs etmek (Araştırmak):35%Suçu kendimizde aramak:55%Söz taşımak (Nemime):12%

    Günün En Popüler Başlıkları