_sofia_
    Taht'ın varisi hakkı Türkler'de bu şekilde iken, batı' da ise, katoliklerde papa'nın taç giydirmesi, ortodokslarda ise başpiskoposluğun sizi imparator ilan etmesi ile resmiyet kazanmaktadır. Zamanında roma içinde de birçok iç karışıklık olmuş ve kimi imparator adayları kendini silah zoruyla imparator ilan ettirmiş ya da katoliklerde de kendine zor kullanarak papa tarafından taç giydirtilen krallar, imparatorlar olmuştur.Velhasıl kelam, Fatih Sultan Mehmet Başpiskopos'un kendisini imparator ilan etmesi ile birlikte, hem Türklerin hem de romanın imparatoru olmuştur. Şimdi sizler " yahu o ilan etti diye Roma imparatoru mu olacak Fatih? " diyebilirsiniz fakat;... - Fethin ardından Fatih, kendine resmi unvan olarak "Kayser-i Rum" unvanını almış ve ömrü boyunca bu unvanı kullanmıştır. Şimdi ne demek "kayser-i rum"? Kayser, bildiğimiz Sezar'ın Osmanlıcasıdır. Eş zamanlı imparator anlamına da gelir. Almanlar'daki "kayzer" ve ruslardaki "çar" kelimesi bu kökten gelmekte ve yine imparator manasına gelir. Peki rum? Rum, arapça "Roma" demektir. O dönem Roma'ya doğuda "Rum" şeklinde hitap edilmektedir. Yani "kayser-i rum" unvanı, direkt olarak "roma imparatoru" şeklinde dilimize çevrilir. Bunun ilginç yanı, Fatih bunu kendi kendine kullanmakla kalmayıp uluslararası diplomatik yazışmaların tümünde, bu unvanla yazışmış, her mektubunda kendini "Roma İmparatoru" olarak tanıtmış, giden elçi heyetleri "roma imparatoru elçileri" olarak gitmiş, gelen elçi heyetlerini "roma imparatoru" olarak sarayında kabul etmiştir. - Fetihten itibaren istisnasız her padişahın (vahdettin dahil) tuğrasında "el muzaffer daima" yani "daima muzaffer, hep kazanan" ibaresi vardır. Bunun sebebi ise bir gelenekten ötürüdür. Roma imparatorlarının da adının yanında "semper victoria" yani "daima muzaffer" yazılıdır. - Fethin öncesinde Konstantinopolis şehrinin bayrağı, kırmızı zemin üzerine beyaz ay-yıldızlı bayraktır. 😱  * Zira Roma döneminde basılan paraların bile ay-yıldızlıdır. - Fethin ardından şehrin adı Osmanlıcada Konstantinopolis'e yani "konstantin'in şehri" anlamına karşılık gelen "konstantiniyye" olarak kullanılmış ve cumhuriyet dönemine kadar bu şekilde kullanılmaya devam etmiştir. - Fethin ardından osmanlı'nın idari sistemi köklü bir değişime uğramıştır. "Osmanlı, istanbul'u fethettikten sonra imparatorluk oldu" savı aslında temel olarak buraya dayanmaktadır. Roma' nın çoğu idari birimi, Osmanlı'ya adapte edilmiştir.

    Günün En Popüler Başlıkları