monaiman
    Alp Er Tunga öldi mü İsiz ajun kaldı mu Ödlek öçin aldı mu Emdi yürek yırtılur Ödlek yırag közetti Ogrı tuzak uzattı Begler begin azıttı Kaçan kalı kurtulur Ulşıp eren börleyü Yırtıp yaka urlayu Sıkrıp üni yurlayu Sıgtap közi örtülür Begler atun argurup Kadgu anı turgurup Mengzi yüzi sargarup Körküm angar törtülür Ödlek arıg kevredi Yunçıg yavuz tavradı Erdem yeme savradı Ajun begi çertilür Ödlek küni tavratur Yalnguk küçün kevretür Erdin ajun sevritür Kaçan takı ertilür Bilge bögü yançıdı Ajun atı yençidi Erdem eti tınçıdı Kerge tegip sürtülür Ögreyüki mundak ok Munda adın tıldak ok Atsa ajun ograp ok Taglar başı kertilür Könglüm için örtedi Yitmiş yaşıg kartadı Kiçmiş ödik irtedi Tün kün keçip irtelür İlk üç kıtasını ezbere bilirim 😁

    Günün En Popüler Başlıkları