minemosynes
    İsrail terör üzerine Siyonizm üzerine kurulu bir terör devletidir. Resim aslında her şeyi açıklar nitelikte resmen bilerek ve dünyanın izin verdiği güçlü ülkelerin ses çıkarmadığı katliamlarla kurulan bir terör devletidir. Bizim dinimiz Müslümanlık, Yahudiler dahil kimsenin masum yere öldürülmesini kabul etmezken, İsrailliler tahrif ettikleri tevratı kendilerine göre düzenleyip dünyanın İsrailoğullarına ait olduğunu onlardan başka hiçbir ırkın önemli olmadığını kendilerininde yüce varlıklar olduğunu iddia etmişlerdir. Öyle ki din değiştirip yahudi bile olsanız asla gerçek bir yahudi olarak kabul edilmeyeceksiniz çünkü soyunuz onlardan olmayacağı için hep ırkçılıkla karşı karşıya kalacaksınız. Tarihte tasvip etmediğimiz insanlık dışı yahudi soy kırımlarının da sebeplerinden birisi budur. Bu siyonist düşünceyi ortaya atıp yayanlar yüzünden yahudilerde soy kırıma maruz kalmışlardır. Biz hiçbir ırkın bu durumu yaşamasını istemezken yaduiler kendi başlarına gelen bu ayrımcılığı unutup kudüste katliam yapmaktadır. Öyle ki bu düşüncelerinden dolayı sivilleri askerlerinden ayırmak bile mümkün değildir. Çünkü en gencinden en yaşlısına düşünceleri sadece bu dünyanın onlara ait olduğu ve diğer tüm insanlığın yahudilere hizmet etmek için yaratıldığı kanaatindeler. Basına devlet diye lanse ettirilen bu terör zihniyeti de yine yabancı basın tarafından pek çok kez iç yüzünü dışarıya çıkartıldığı halde bu zulme kimse ses çıkarmıyor. Dünya tamamen sessiz kalıp filisti'nin bugün ki halini almasına sebep oluyor. Ama bu zulümde duracak ve İsrail soyu bun yaptıklarının bedelini ödeyecektir bizim inancımız sağlamdır şimdi gaflet içinde olsalar da Müslümanlar son sözü söyleyeceklerdir... "Biz kitapta İsrail oğullarına şu hükmü de bildirdik: ‘Siz ülkede iki defa fesat çıkaracak ve açık zorbalıklar yapacaksınız. Onlardan birincisinin vâdesi geldiğinde, kuvvet ve şiddet sahibi olan kullarımızı sizin üzerinize musallat ederiz. Onlar sizi yakalayabilmek için evlerin aralarına bile girerek her tarafı didik didik edip araştırırlar. Bu yerine getirilmesi gereken bir sözdür." (İsra Suresi, 17/4-5). "Müslümanlar, Yahudilerle harp etmedikçe kıyamet kopmayacak. Harp olacak ve Müslümanlar onları kırıp mahvedecekler. Öyle ki, Yahudilerden bir kimse bir ağaç veya bir taşın arkasına saklanacak olsa, o ağaç ve taş dile gelerek "Ey Müslüman, ey Allah'ın kulu, arkamda bir Yahudi var, gel onu öldür," diyecek. Sadece Ğarkad ağacı haber vermeyecek, çünkü bu ağaç, onların ağacıdır. Sonları yakındır ! De ki: Ey kafirler, yenileceksiniz ve toplanıp cehennemin dibine sürüleceksiniz ! ” Âl-i İmrân / 12
    https://www.youtube.com/watch?v=r4AWR2bZL_U
    https://www.youtube.com/watch?v=r4AWR2bZL_U

    Günün En Popüler Başlıkları