minemosynes
    Öncelikle Din düşmanları ve islamofobikler bunu da bir tarafa çekip İslam'ın kendisini hedef alarak kötülemeden belirtmek isterim. Malumunuz sözde özgürlüklerle dolu bir ülkede sözde din eleştirisi yapacağım diye insanların düşünce ve inançlarına saygısızlığın moda olarak yapıldığı bir devirdeyiz. Bkz: Aydın geçinen yobazlar gibi... Şeriat nedir? Kuran’ın ayetlerine, Hazreti Muhammet’in sözlerine ve yaptıklarına, bunlardan çıkarılmış yorumlara dayanan, insanın yaşamını, toplumsal yaşamı düzenleyici, Tanrısal olduğu için hiçbir zaman değişmeyecek olan dinsel kurallar bütünü, İslam hukuku. demektir. “Şeriatta; yüzde doksan dokuz ahlâk, ibadet, âhiret ve fazilete aittir. Yüzde bir nispetinde siyasete mütealliktir. Onu da ulû'l-emirlerimiz düşünsünler.” (Bediüzzaman) Şeriat gelir mi? Öncelikle Şeriatla yönetilen 3 ülkeye Suudi Arabistan, İran ve Sudan'a bakalım... Genel sıralamada Suudi Arabistan 59, İran 116, Sudan 150. sırada. Hukuk devleti ve yönetişim kriterlerine göre Suudi Arabistan 40, İran 84, Sudan 148. sıradalar. İnsani ve siyasi haklarda Suudi Arabistan 93, İran 121, Sudan 135. sonuçlar üzücü... Dolayısıyla.. İslâm’ın temel şartlarının ihmale uğradığı, ferdî ve ailevî hayatın yanlış esaslar üzerine bina edildiği bir cemiyette, sadece muamelât ve ceza hükümlerinin tatbiki fazla bir fayda sağlamaz. Yahut bu hükümlerin, böyle bir cemiyete tatbiki mümkün olmayabilir. Olsa bile, birçok kimse, bunlara, inanmadan ve istemeyerek uymakla nifaka düşer. Müslüman görünür, ama bir İslâm düşmanı olarak yaşar. Şeriatın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğine bir misal vermek isterim. İslâm’da faiz haramdır, yasaktır. Bu yasağı getiren âyet-i kerimeyi “Müminler ancak birbirinin kardeşidirler.” âyetiyle birlikte düşünmek gerekir. O zaman şu hakikat ortaya çıkar: “Bir mü’min, ihtiyaç içinde kıvranan ve kendisinden borç isteyen bir kardeşine borç verirken, şer’î ifadesiyle ona karz-ı hasende bulunurken, bu parayı fazlasıyla geri alma talebinde bulunamaz. Bunun kardeşlikle bağdaşması mümkün değildir.” İslâmî kardeşliğin son derece zayıfladığı, kişinin kendi öz kardeşine oyunlar oynadığı, tuzaklar kurduğu, devlet malının acımasızca yağmalandığı bir cemiyette, İslâm’ın faiz yasağı icra edilemiyorsa, kabahat o bozulan bünyenindir; ilâcın, yahut gıdanın değil. .... Son olarak şeriat la yönetilmediğimiz için bazı Arapların imaları ve bize özellikle Müslüman olanlara kafir muamelesi yapmaları salaklıktan öte değildir. Önce şeriatla yönetilmelerine rağmen kendilerinin nasıl olduklarına bir baksınlar sonra bize laf söylesinler. Saygı ve Sevgiyle Hoşgörüyle NOT: İslam değil İnsan kusurludur

    Günün En Popüler Başlıkları