adem_a19
  Görmedin mi ki, Allah bütün yerdekileri ve emriyle denizlerde akıp giden gemileri hep sizin buyruğunuz altına verdi. Göğü de izni olmaksızın yere düşmekten o (koruyup havada) tutuyor. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Hac Suresi 65. Ayet Atmosferin yerin üzerine düşmemesinin nedeni Dünya’nın hafif kütle çekimi etkisi olduğunu söylemiştik. Yani daha ağır olsaydı atmosfer yer üzerine çökmüş olacaktı. İnkâr edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı? Enbiyâ Suresi 30. Ayet Bu ayet aynı zamanda big-bang patlamasıyla yerin ve uzayın ayrılmasına da uyuyor. Yani insana diyor ki bir zamanlar üzerinde yaşadığınız yeryüzü ve uzay tek parça idi. bu ayet hem evrenin hem atmosferin oluşumunu tek cümlede açıklıyor. Dünya’da bulunan kütle çekimi gücünün etkisinden dolayı Dünya (ve diğer gezegenler) küremsi şekle sahiptir. Dünya’nın ve diğer gezegenlerin başka şekil almaları mümkün değildir. Yani bir gezegen bir yıldızdan koptuğunda eğri büğrü bir şekli varsa da zamanla ister istemez küremsi veya geoit olacaktır. İstese de istemese de şekli buna dönüşecektir. Yine atmosfer Dünya’nın kütle çekiminden dolayı istese de istemese de orada asılı kalacaktır. Çünkü fizik sabitleri hassas bir şekilde bu sonucu verecek şekilde ayarlıdır. Ne atmosferin uçuculuğu yerden kopmasını sağlayabilir, ne de yer kendine tamamen çekip onun oluşumunu engelleyebilir. Çok hassas ayarlarla atmosfer Dünya üzerinde dengede kalmıştır. Sonra duman hâlinde bulunan göğe yöneldi; ona ve yeryüzüne, “İsteyerek veya istemeyerek gelin” dedi. İkisi de, “İsteyerek geldik” dediler. Fussilet Suresi 11. Ayet Daha önceden ilk atmosferimizin duman halinde olduğunu söylemiştik. Sonra fizik ve kimya sabitlerinin etkisi ile Dünya kaçınılmaz hali olan geoit halini almıştır. Yani burada üç harika gerçek var. Birincisi atmosferin ilk halinin duman olduğunun bildirilmesi, ikincisi ise “isteyerek veya istemeyerek” derken fizik sabitlerinin dünyayı ve atmosferi oluşturan gücünü göstermesi ve görevini vermesidir. Bilim insanları uzayda bulunan toz parçacıklarının statik elektrik yardımı ile birbirlerine yapıştığını ve kümeler oluşturduğunu ve bu kümelerin zamanla gezegenlere dönüştüğünü rapor etmişlerdir. Yani bu toz zerreleri kaçınılmaz olarak gezegenleri ve yıldızları oluştururlar. Üçüncüsü göklerin ve yerin sonradan bu hale dönüştürüldüğünün belirtilmesi.
  https://www.britannica.com/topic/evolution-of-the-atmosphere-1703862
  https://www.britannica.com/topic/evolution-of-the-atmosphere-1703862
  http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science/aqa_pre_2011/oils/changesrev5.shtml
  http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science/aqa_pre_2011/oils/changesrev5.shtml
  https://bilimfili.com/atmosfer-neden-uzaya-kacmiyor/
  https://bilimfili.com/atmosfer-neden-uzaya-kacmiyor/
  https://www.newscientist.com/article/2226444-we-finally-know-how-whole-planets-grow-from-tiny-clumps-of-dust/
  https://www.newscientist.com/article/2226444-we-finally-know-how-whole-planets-grow-from-tiny-clumps-of-dust/

  Günün En Popüler Başlıkları