adem_a19
    Einstein’ın rölativite kuramına göre, zaman sabit değildir, hıza bağlı olarak uzar veya kısalır. Einstein’ın teorisine göre zaman uzay dokusuna örülmüş şekildedir. Uzay zaman dokusunun değişmesi ile zamanın akışı da değişebilir. Zamanın akışı 2 faktöre bağlıdır. Hıza ve yerçekimine; Hız ve yerçekimi kuvveti arttıkça zaman yavaşlar. Einstein’den tam 1000 yıl önce bir bilim insanı, zamanın izafi yani değişken olabileceğini açıklamıştı O kişi bilim insanı Ebu Yusuf El Kindi’dir…. Kindi Einstein’dan 1000 yıl önce zamanın izafiliğini söyleyen bilim insanıdır Ona göre bütün varlıklar ve varlığın fiziki olayları izafidir. Zaman, mekan, hareket birbirlerinden bağımsız değildirler. Aksine bunların hepsi birbirine bağlı izafi olaylardır. Cisim zamanla, zaman cisimle, mekan hareketle, hareket mekanla ve dolayısıyla hepsi birbiriyle bağımlıdır. Bunlardan hiçbiri müstakil değildir. Kendi bu konu da şöyle demektedir: ‘Zaman ancak hareketle, cisim hareketle, hareket cisimle vardır. O hâlde; cisim, hareket ve zamandan birinin diğerin bir önceliği yoktur.

    Günün En Popüler Başlıkları