bisosyolog
    Öğrenilmiş çaresizlik Martin Seligman tarafından yapılan bir deneyin sonucu ortaya çıktı. Bir kaçış, kontrol ve boyunduruk grubu var. Seligman köpekleri bir kafese koyuyor ve bu gruplara ayırıyor. Kaçık grubundakilere elektrik şoku veriyor. Odada bir panel var köpek basmaz ise kendiliğinde elektrik bitiyor. Köpekler kısa süre içinde butona basmayı öğreniyor. Boyunduruktakilerde ise butona bassalar da hiçbir şekilde kesilmiyor elektrik. En sonunda vazgeçiyorlar. Kontroldekiler ise elektrik şokunu hiç yemeyenler. bu öğrenme sürecinden sonra köpeklerin hepsi toparlanıp, kısa bir çit ile iki bölmeye ayrılmış bir alana götürülmüş, ve köpeklerin hepsine elektrik şoku verip, çitten karşıya atlamaları beklenmiştir. Yapılan 10 denemenin sonucunda durum şöyle: Boyunduruk grubundaki 8 köpeği 6'sı hiç bir şekilde çitin karşısına atlamamıştır. Kaçık ve kontroldekiler ise çitin karşı tarafına atlamışlardır. Kısacası hepimizin hayatında bir öğrenilmiş çaresizlik var. Sizinkiler neler?

    Günün En Popüler Başlıkları