turan-burc
    Türklerin en büyük problemi asimile olmalarıdır. Osmanlı Devleti öncesindeki Türk toplumlarına baktığınızda o dönemler içinde ne denli doğru adımlar attığını görebilirsiniz. Osmanlı kurulduğunda ise asimile olundu. Türk toplumunu geliştirmek, atılan adımların üzerine yeni ve daha modern adımlar eklemek, ileriye dönmek, daha iyiye gitmesini sağlamak yerine Araplara özenme başladı. Yani Türk kanun ve yönetim sistemi tamamen ortadan kalktı ve Arap sistemi devreye girdi. Bugün Osmanlı kendilerinden önce yaşamış olan Türk toplumlarının üzerine katsaydı hala ayakta olan bir devlet olacaktı. Mustafa Kemal Atatürk, Türk toplumunun yaşayış biçimini benimsemiş bir adamdı. Eski Türk toplumda var olan kıstasları yeniden hayata geçirdi. Ayrıca geliştirerek bunun üzerine ekledi. Çoğu kişi buna “batılaşmak” dedi ama eski Türk halkı zaten batılılardan bile öte bir yaşam biçimi sürüyordu. Aslında batılılar Türk toplumlarına özeniyorlardı ve onların yönetimini kendi sistemlerine enjekte ederek büyüme yoluna gittiler. Atatürk, Arapların değil Türk toplumunun eski yönetim biçimini yeniden hayata geçirerek kurdu Türk Cumhuriyeti. Ve dediğim gibi Osmanlı da kendi toplumunun yaşayış biçimine odaklansaydı bugün hala ayakta olabilirdi. Şimdilerde de yine Araplara özenme durumu söz konusu. Türk toplumundan bazı kişiler kendi ırkını hiçe sayıp Araplaşmaya yöneliyor. Osmanlı 600 yıl hüküm sürdü, fakat Araplaşma Osmanlı kurulduktan 200 sene kadar sonra başladı ve son 200 yıl kadar bir süre çöküş dönemiydi. Yani tam olarak hüküm sürebildiği en parlak yıl aralığı yine 200 sene oldu. Bugün Türkiye Cumhuriyeti yaklaşık 100 senedir ayakta, fakat bizler Türklüğü bırakıp yine asimile olmaya yönelirsek ülkemizin sonu da Osmanlı gibi olur. Biz batılılaşmadık, biz hep böyleydik ama batılılar bizim yolumuzda giderken biz Araplara evrildik.

    Günün En Popüler Başlıkları