kinyasxx
    Din dediğin gibi açık değil çünkü. Dinler ihtiyaç duyulduğu için insan tarafından yaratıldı. Dinin önemli iki işlevi var:Ahlakı ve toplum düzenini sağlamak, Evren ve hayatı anlamlandırmak Günümüzde ise dine, tanrıya ihtiyaç kalmadı. Toplum yasalarımız, gelişmiş ahlak feslefesi eserleri ve insanların eskiye göre daha bilinçli olması dinin ahlakı sağlama görevini üstlendi. Toplum düzenini sağlamak için dine ihtiyacımız yok, kanunlar ve gelişmiş güvenlik teşkilatları var. Evren ve hayatı anlamlandırma, neyin niçin oluştuğunu anlama görevini de bilim kolayca üstleniyor. Bir tanrıya gerek yok. Tanrının varlığına dair başka bir argüman olmadığına göre inanmak için bir sebep yok.

    Günün En Popüler Başlıkları