mrlawyerkk
    Anayasada konu nasıl ele alınmış o bilgi ile başlayalım isterseniz. Anayasa Madde 13 der ki; "Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.” Şimdi gelelim sorunsalımıza. Bu konu nereden açıldı derseniz. Tahmin edersiniz ki pandemi kısıtlamaları. Haberlerde gördüm bir kadın arkadaş (Maskesiz sokaklarda gezen bir kadın arkadaş) polise mukavemet gösteriyor. Nedeni maske takmak istememesi. Beyanları özgürlüğünün kısıtlandığı, maske takmak zorunda olmadığı, açık havada olduğu, anayasada böyle bir madde olmadığı, haklarının ihlal edildiği ve kendisine cezai işlem uygulanamayacağı. Halk sağlığını, pandemiyi bir kenara bırakalım ve üzerine konuşalım istiyorum. Toplumda kişisel özgürlükler hiçbir şekilde kısıtlanamaz algısı var. Yıldız Tilbe de şu sözleri ile bu görüşe katılmıştı. "Ben devlet için değil, devlet benim için var." Devletin bizim için var olduğu tezi zaten bizim sağlığımız, güvenliğimiz için her şeyi yapabilir, özgürlükleri sınırlandırabilir kapısına çıkmıyor mu?

    Günün En Popüler Başlıkları