kisidegildisiii
Yarı Türkçe yarı İngiliZce konuşmak?