csa
    İnançsızlık intihara mı sürüklüyor ? Hayır. Ama inançsızlığın intihar etmeye olan etkisinden emin değilim. İstatistiklere bakmak lazım. İnsanları, başlarına gelen çok kötü olaylar, genel olarak daha depresif, mutsuz mizaca sahip olunması, daha zayıf bir psikolojiye sahip olunması, ekonomik, manevi çöküntüler intihara sürükleyebilir. Ama elbette tüm bunların yanısıra kişi de bir ateizm varsa belki, umut, sabır daha az olabilir.
    https://core.ac.uk/download/pdf/35314364.pdf
    https://core.ac.uk/download/pdf/35314364.pdf
    Mesela böyle bir tez çalışması yapılmış. Çıkan sonuçlara göre dini inançtan uzak olanlar bariz denebilecek şekilde daha intihara meyilli gözükmekte. FAkat bu tip araştırmalarda en büyük sıkıntı çoğu kişinin o andaki düşünceleri üstünden yanıltıcı cevaplar verebilecek olması.Sonuçta mevzu intihar ve mesela kişinin intihar etmeyi düşünmüş olması edebileceği anlamına gelmeyeceği gibi, intihar ettiğini söyleyen kişilerin de tam olarak nasıl intihar etmeye çalıştığı meçhul, belki de bazıları aslında içten içe intihar etmek istemiyordu ve dikkat çekmek için ölmeyeceklerini bile bile yapmıştı vs. Ne amaçla yapıldığı da bence önemli burada. İşin bir de dini kısmı var, mesela kişiye dini bilgisi sorulunca bazen iyi diyen kendi bilgisi hakkında alçak gönüllü veya tam tersine davranıyor olabilir. Bu tip deneylerde çıkan sonuçların çok güvenilir olduğuna inanmıyorum. İntihar vakaları arasından seçilen kişiler hakkında dini inançlarına yönelik yakın çevrelerinde yapılacak bir sorgulamanın belki daha gerçekçi sonuçlar ortaya koyabileceğini düşünüyorum ama bilemiyorum tabii. Özetle, bu tip deneyler asla %100 güvenilir değildir, içlerinde ciddi sapma, yanılma oranı mevcut olabilir. Bir sorunun bir başka konuyla ilgili sorudan sonra gelmesi bile bazen cevabı değiştirebiliyor o kadar söyleyeyim. Bu konu hakkında Bknz. Hızlı Ve Yavaş Düşünmek adlı kitap. Teorik olarak doğru ve çok kendini kısıtlamayan, kendini kaybetmeyen, ıncık cıncık kafayı bozmayan, yobazlaşmayan bir inancın insan sağlığı açısından en sağlıklısı olduğunu düşünüyorum. Fakat bazen insan zaten intihara meyilli olduğu bir mizaca sahip olduğu için mi dinden tamamen uzaklaşır veya dinle kafayı bozar, yoksa tam tersi mi ondan emin değilim. Sadece bildiğim takıntı haline gelen, fazla olan zorlama herşeyin intihara daha meyilli bireyler yaratacağıdır. Din konusunda inançlı ama yobazlığa varmayan insanların bu konuda en avantajlı, genel olarak en huzurlu ve intihardan uzak tipler olduğunu düşünüyorum. Bunu da bu yanıltıcı olabilecek tezdeki grafikte aslında doğruluyor yazan kişi (ekte koydum grafiği ve açıklamasını)

    Günün En Popüler Başlıkları