thetalentedmrripley
    Toplumlar arasındaki sorunların temelinde ulus devlet ve ümmetçilik anlayışları yatıyor (bence). Ulus devlet anlayışının doğal bir yan etkisi olarak ırkçılık ve milliyetçilik kavramları toplumlar arası barışa mani oluyor. Dil de ırkçılığın ve milliyetçiliğin sadece ufak bir parçası. Makro milliyetçiliğin yanı sıra mikro milliyetçilik kavramının da var olması ya da ümmetçiliği benimseyip aynı dili konuşanlar arasındaki mezhep savaşları dahi savaş, çekişme, anlaşamama durumlarının temelinde dil farklılığının yatmadığını gösterir. Tabi ki bu konu çok boyutlu bir konu. Böyle tek bir açıdan değerlendirilmesi ve tartışılması mümkün değil. Ben bu pencereden baktım diğer arkadaşlar da başka pencereden baksın.

    Günün En Popüler Başlıkları