aslanburcubirisi
    Genel olarak iki insan arasında dini inançtan daha ziyade dini inançlara karşı tutumlarının hangi seviyede olduğunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu durumu islam dini açısından değerlendirerek örnek verecek olursak; İslam dinine mensup bir kadının gayrimüslim birisiyle evlenmesi dinde kabul edilemez (diye biliyorum) Bu örnekten gidecek olursak dini inançlarına bağlılıkları yüksek olan kişiler arasında bu durum engel teşkil eder. Diğer bir önekte ise aynı dine mensup kişilerin inanç seviyelerinin farklı düzeylerde olduğunu düşünelim. Birbirlerine saygı duymuyorlarsa yine bu bir sorun teşkil edebilir. Bende konuya bu açıdan baktığım için dini inancın önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı dine mensup olduğum kişide bile bir aşırılık görüyorsam ve onun bu tutumu benim hayatımı etkiliyorsa o ilişki benim için baştan kaybetmiş demektir.

    Günün En Popüler Başlıkları