ardahan-yavuz
    -Doğu-Batı sentezi . -İdeolojik oluşumların bir takım çakallar tarafından kullanılarak aslında bizi aynı evin içinde bile ayırabildiği ve uzaklaştırdığı gerçeği. -İnsan denen varlığın taşıdığı duygu çeşitlilikleri itibari ile birbirinden ideolojisi ve yaşantısı farklı bile olsa , aslında hiçbir farkı olmayan canlılar olduğumuz gerçeği. -Modernize olmak ya da kırsal kalmanın kesinlikle bir zeka belirtisi olmayışının anlatımı. -İnsanların kesim farketmeksizin birbiri ile “dayanışma” içerisinde oldukları zaman önce kendilerine , sonra karşısındakine ve bunun sonucunda Dünya’ya daha faydalı bir insan olabildiğinin göstergesi. -Modernize ya da kırsal ; her iki çeşit insanın oluşturduğu ön yargıların , aslında ilk başta kendisine zarar verdiği ve kötü hissettirdiği gerçeği. -Hani bizde bir soru vardır ; “memleket neresi?”İnsanların doğduğu ve büyüdüğü ortamların oluşacak sosyal yaşantılarında ve şekillenen karakterlerinde çok büyük bir payı olduğu gerçeği. Bu sebebi hiç unutmayarak birbirimizi ötekileştirmek yerine anlamaya çalışmanın daha düzenli ve huzurlu bir toplum yaşamının getirisi olacağının anlatımı. -“İnsani eğitim” olgusu ile ilgili yapabileceğimiz en önemli reformun,birbirini dinlemek ve dinlerken gerçekten ön yargı denen illetden sıyrılarak ,anlamak isteyerek dinlemek gerekliliğini yerleştirmemiz gerektiği. -Ve tabi ki ; Bilime ve ilmî birikime çok daha özen ve önem vermemiz gerekliliği.

    Günün En Popüler Başlıkları