okadin
    Türk Medeni Kanunu'na göre evlilik akdi dediğimiz evlenme durumu şeklen tanımlanıyor. Aile cüzdanları, nikah memurları, belgeler, evraklar ve benzeri. Yine medeni kanuna göre evlilikte kadın ve erkek eşit haklara sahip. Yani hak, sorumluluk ve paylaşımda eşitlik var. Toplum olarak evliliği sadakat yemini etmek, aynı çatı altında, hastalıkta sağlıkta birlikte yaşamak olarak tanımlıyoruz. Bu gibi evliliğe dahil kabul edilmiş normlar bugün bir şekilde dezenformasyona uğruyor. İki çocuğu sevmek gibi iki kadını aynı anda sevmek gibi. Boşanma oranlarının bu denli artmasında bu gibi düşüncelerin normalize edilmesi de rol oynuyor. Ben günümüz koşullarına uygun ve evliliklerin sağlıklı bir şekilde devam edilmesi için gerekli olan belli başlı şartların evlilik akdine eklenmesi gerektiği düşüncesindeyim. Sizin bu akde eklenmesi gerektiğini düşündüğünüz şeyler nedir?

    Günün En Popüler Başlıkları