redblack
    Devletlü inayetlü kudretlü kerametlü merhametlü sultanimiz efendimiz hazretleri hakkinda doğru konuşmaya davet ediyorum sizleri. Şahs-ı muhteremler ve damad'ı serifleri ülkenin şaha kalkması konusunda muntazam kararlar alıp refah seviyemizi had safhaya cikarmislardir. Esefle kiniyorum!

    Günün En Popüler Başlıkları