dr.rock
    İletişim sürecinin öğeleri farklı kuram ve yaklaşımlara göre artırılıp azaltılabilir. Ancak iletişimin olmazsa olmaz üç temel unsuru vardır. Bunlar, kaynak, ileti ve hedef (veya hedef kitle) tir. Yazılı iletişimde kişi duygularını sembollerle anlatmak zorundadır ve feedback imkanı kısıtlıdır. Bu nedenle özgül olarak iletişim basamaklarında geride yer alır. Bu nedenle duyguları açıkça sembol ve kodlarla belirtilmeyen yazılı bir metindeki verilmek istenen duyguyu karşı taraf kendi ruh haline göre yorumlar. Yani aynaya bakıyordur

    Günün En Popüler Başlıkları