turkdilbilim
  Bu aslında çok büyük bir buluş çünkü beyin ve dil ilişkisi ele alındığında her zaman broka ve vernike alanları ve bunların faaliyetleri ayrı ayrı ele alınmaktaydı. Yeni yayınlanan bir araştırmaya göre ise çocuklar her iki beyin yarım küresini de eşit şekilde kullanmaktalar. Sinirbilimciler, bebek ve küçük çocukların bir tür süper beyinleri olduğunu söylüyor. Yetişkinler, beyinlerinin iki yarıküresinin birinde veya diğerinde belirli alanlarda en ayrı sinirsel görevleri yerine getirirken, gençler aynı görevi yapmak için hem sağ hem de sol yarıküreyi kullanıyor. Bulgu, çocukların nöral yaralanmalardan yetişkinlere göre çok daha kolay iyileşmesinin nedenini ortaya koyuyor. PNAS’ta 7 Eylül 2020’de yayınlanan çalışma dile odaklanıyor ve dili anlamak için (özellikle sözlü cümleleri işlemek) çocukların her iki yarıküreyi de kullandıklarını saptadı. Georgetown Üniversitesi ve MedStar Ulusal Rehabilitasyon Ağı’nın ortak girişimi olan Beyin Plastisitesi ve İyileştirme Merkezi’nin direktörü Elissa L. Newport “Bu, sinirsel bir yaralanma yaşayan küçük çocuklar için çok iyi bir haber” diyor. “Her iki yarım kürenin kullanılması, bir nöral yaralanmadan sonra telafi etmek için bir mekanizma sağlar. Örneğin sol hemisfer doğumdan hemen sonra meydana gelen bir perinatal inmeden hasar görürse, çocuk sağ hemisfer kullanarak dili öğrenir. Bir çocuk Sadece bir yarım küreye zarar veren serebral palsi ile doğmuş ise diğer yarım kürede ihtiyaç duyulan bilişsel yetenekleri geliştirebilir. Bizim çalışmamız bunun nasıl mümkün olduğunu gösteriyor” dedi. Newport, yaptıkları çalışmanın uzun süredir klinisyenleri ve sinirbilimcileri şaşırtan bir gizemi çözdüğünü söylüyor. Neredeyse tüm yetişkinlerde, hem beyin tarama araştırmasına hem de sol hemisfer felci geçiren hastalarda dil kaybının klinik bulgularına göre, cümle işleme yalnızca sol hemisferde mümkündür. Ancak çok küçük çocuklarda, her iki yarıküreye verilen hasarın dil eksikliğine yol açma olasılığı düşük; Sol hemisfer ciddi şekilde hasar görmüş olsa bile birçok hastada dil geri kazanılabilir. Newport bu bulguların dilin her iki yarım küreye de yaşamın erken dönemlerinde dağıtıldığını gösteriyor. Ancak, geleneksel tarama şimdiye kadar bu fenomenin ayrıntılarını ortaya çıkarmamıştı. Newport “Dil üzerindeki güçlü sol hakimiyetin doğumda mevcut olup olmadığı veya gelişim sırasında kademeli olarak ortaya çıkıp çıkmadığı belirsizdi” diye açıklıyor. Şimdi araştırmacılar daha karmaşık bir şekilde analiz edilen fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) kullanılarak yetişkin lateralizasyon modelinin küçük çocuklarda oluşturulmadığını ve her iki yarıkürenin de erken gelişim sırasında dile katıldığını gösterdiler. Bir veya diğer yarım küreye belirli görevleri yerelleştiren beyin ağları çocuklukta başlar ancak bir çocuk yaklaşık 10 veya 11 yaşına gelene kadar tamamlanamaz. “Artık beyin hasarını ve iyileşmeyi anlamak için daha iyi bir platforma sahibiz.” devamı ve kaynak:
  https://turkdilbilim.wordpress.com/2020/09/16/cocuk
  https://turkdilbilim.wordpress.com/2020/09/16/cocuk
  https://turkdilbilim.wordpress.com/2020/09/16/cocuklar-dili-anlamak-icin-her-iki-beyin-yarikuresini-de-kullaniyorlar/
  Çocuklar dili anlamak için her iki beyin yarıküresini de kullanıyorlar

  Günün En Popüler Başlıkları