dr.rock
    TTB yönetimi seçimle başa gelir. Seçimler demokratik yöntemlerle ve centilmence geçer. Çeşitli siyasal görüşler listeler oluşturur, listeler genellikle karışık olarak seçilir. Bu seçimlerde seçmen hekimlerin genellikle sol görüşten adaylara oy verdikleri gözlenmiştir. Hekimler genellikle sol görüşlüdür, herhalde ondan... TTB gurupları siyasal görüşe göre yönetim tarzı belirleyebilir. Eğer siyasal iklim toplum sağlığına etki ediyorsa bu konuda beyanda da bulunabilirler. Ülkemizde değil dünyanın her yerinde böyledir. Örneğin, sağ bir partinin nükleer enerji politikası tabip birliği tarafından siyasal olarak eleştirilebilir. Yani seçimle gelir-seçimle gider Sn. Bahçeli'nin söylemleri ve dilediği süreç seçimleri kaybeden sağ görüşlü aday ve gurupların söz sahibi olması esasına dayalı anti-demokratik bir çıkış gibi görünmektedir. TTB hiç bir zaman teröre destek vermez-vermemiş, bunu açık açık sözlü-yazılı olarak beyan etmiştir. TTB; Dünya Tabipler birliği üyesidir ve bu birliğin misyonuna uymakla yükümlüdür aksi halde fesih edilir. Misyon; sağlıkta insanı -insan hakkını baz alır, dil-din-ırk ayırmaz, savaşta taraf olmaz-olamaz. Ön kabul budur. Örneğin; Türkiye ile Yunanistan savaşa girdmiş olsa Türk de Yunan Tabipler Birliği tarafsız kalmak zorundadırlar. TTB savaşa; Toplum sağlığı açısından bakar. (Savaş kötüdür) Türk Tabipler Birliği ile Tabip Odaları farklı kurumlardır. Maalesef bir çok hekim bunu bilmez. Mevcut yönetimin hekimler adına yıllık faliyet raporu 200 küsür sayfadır PKK terör örgütüdür, üyeleri teröristtir -- TTB hakkında Kısa bilgi; 6023 sayılı yasa ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde ve ülkedeki hekimlerin %88’inin (100.000) üye olduğu bu örgütün ana gelir kaynağı üye aidatları olup hükümetten hiçbir yardım almaz. Türk Tabipleri Birliği; - Türkiye halkının sağlığını korumak, geliştirmek ve herkesin kolay ulaşabileceği kaliteli ve uygun maliyetli sağlık hizmeti için çalışmak, - Meslek ahlakını en iyi şekilde korumak, - Tıp eğitiminin her alanında söz söylemek, - Hekimlik mesleğinin çıkarını her platformda dile getirmek, - Mesleğin, üyelerinin maddi, manevi haklarını korumak için kurulmuştur.

    Günün En Popüler Başlıkları