epileptik_fikir
    2-Jeneralize Nöbetler a.Absans nöbetleri Jeneralize nöbetler olarak adlandırılan tüm beyine yayılan nöbetlerin bir çeşididir. Eski terminolojide küçük hastalık anlamına gelen "petit mal" adıyla anılıyordu. Hafif olan bu nöbetler çok sık olursa yaşamı etkileyebilir. Absans nöbetleri erişkinlerde de görülebilir ama nispeten nadirdir. Sıklıkla 6-12 yaş arasında görülür. Kızlarda daha sık rastlanır. İlaç tedavisine iyi cevap verir. Nöbet esnasında kişiyi gözlemleyenler, hayale dalmış zannedebilirler. Ancak absans nöbet sırasında kişi uyarıları algılayamaz ve çevresinden haberdar değildir, kısa süreli bilinç kaybı mevcuttur. Çocuklarda okulda öğrenmeyi ve çeşitli aktivitelere katılımı engelleyici olabilir. Cümlenin başını duyup sonunu duymayabilir ve bunun sonucunda çocukta davranış bozukluğu olduğu sanılabilir. Derin derin soluk alıp verme sırasında bu tip nöbetlerde artma görülmektedir. Bu nedenle tanı amacıyla yapılan EEG'de hastaya derin nefes alıp verdirilerek nöbet kaydedilmeye çalışılır. Nöbet sırasında EEG çekilmesinin tanının kesinleştirilmesinde en önemli anahtar olduğu unutulmamalıdır. b.Miyoklonik nöbetler veya sıçrama nöbetleri "Miyo" kas , "klonus" sıçrama anlamına gelir. Kaslarda kısa süreli ani kasılma ile kendisini gösterir. Bazen tüm vücudu etkiler, bazen tek veya iki kol ile sınırlı kalırken bazen baş da etkilenir. Bu sıçramaların uykuya dalarken olması fizyolojiktir, yani hastalık anlamına gelmez. c.Tonik ve atonik ve klonik nöbetler Tonik nöbet sırasında tüm kaslar kaskatı olur ve hasta yere düşer. Atonik nöbetlerde ise tam tersi olur, yani kasılma yerine kaslarda gevşeme olur ve kişi yere yıkılır. Ani yere yıkılmaya rağmen hızla tekrar kalkmayı başarırlar. Bu düşmeler genellikle öne doğru olur ve kişi başını yere vurabilir. Çok sık tonik ve atonik nöbetleri olanlarda başa geçirilen kask gibi özel koruyucu önlemler yararlıdır.Klonik nöbet ise vücudun bir kısmının titremesi durumudur. Bu durum tek başına olabileceği gibi tonik nöbetle birlikte de olabilir. Tüm kaslar kasılarak hasta yere düşer, ardından titreme atakları gerçekleşir. Ağızdan köpük gelme durumu tonik klonik nöbetlerde yaşanır. Bunun haricinde hastaların psikolojik olarak yaşadıklarını öğrenmek isterseniz, epileptik bir blogger'ın yazılarına göz atabilirsiniz. Bu gibi yazılar onları anlayabilmemiz için yararlı bilgilerdir.
    www.epilepsivepsikoloji.com
    www.epilepsivepsikoloji.com

    Günün En Popüler Başlıkları