gereni-mo
    İngiliz dilindeki etimolojik yaklaşımdan yola çıkarak Türk dilinde öz Türkçe bir kelimeyi kullanmamak konusunda ısrarcı olmak saçmalık.. Etimolojik olarak da; Orhun yazıtlarında Bay -adam erkek anlamında Su - ordu anlamında SuBay - ordu adamı (asker) anlamında kullanılmıştır.. Buradaki Bay kelimesinden de Bayan kelimesi türemiştir, 13.yy'da Kazak Türkçesinde Bayan Sulu destanı vardır.. Bazı prof.ların söylediği gibi cumhuriyet döneminde "zengin" anlamındaki "bay" sözcüğünden türetilmiş bir kelime değildir..

    Günün En Popüler Başlıkları