ashihna
    Bir kâsedür alev dolu gönlüm, yanâ yanâ Men tâ senün yanunda dahî hasretem sanâ! Yaşlar dökende söndüremez âteşîmi sû: Sunsan elünle kanumu içsem kanâ kanâ! Gün doğmayup da olsa cihan tâ-ebed karâ, Âteş sönüp de bilmese âlem nedir zıyâ, Gözler unutsa mahşer-i elvânı haşre dek: Dîdâr-ı yârı aydın eder dil yanâ yanâ! Olsandı sen semâ, olsandı sen havâ Alsamdı men senî dem dem, nefes nefes! Olsandı sen zaman, olsamdı men mekân, Eflâki dolduran bir aşk olurdu bes! Pâyin sadâsı gelse de sen hiç gelmesen, Men dinlesem kıyâmete deh, vuslat istemem! Bulsam izinle semtini, ol semte irmesem, Aşsam zamânı hasretin encâmı gelmeden!

    Günün En Popüler Başlıkları