turkdilbilim
    TDK'nun kendi sözlüksel bakış açısı vardır. Ama bir bilim terimi olarak ele alacaksak ayrım aşağıdaki gibidir... Ana dil (primitive language): Bugün ses, biçim ve anlam bakımından birbirinden çok az farklılaşmış bulunan dillerin ortak atası olarak kabul edilen dile ana dil denilir. (Kaynak: Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü, Günay Karaağaç) Anadil (proto language): Bir dil ailesinin türemiş olduğu dil; örn. Hint-Avrupa anadili, ana Türkçe vb. Kökdil de denir. Ana dili (mother tongue, mother language, first language, native language,national language,parent language): İnsanın doğup büyüdüğü aile veya toplum içinde ilk öğrendiği dil, onun ana dilidir. ‘Ana’ gerçek bir ilk oluşu ifade etmektedir. İnsanın doğup büyüdüğü aile ve soyca bağlı bulunduğu toplum çevresinden edindiği, bilinç altına kadar inebilen ve kişilerle en güçlü bağı oluşturan dil, ana dilidir. (Kaynak: Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü, Günay Karaağaç) Anadili (mother tongue): İnsanın içinde doğup büyüdüğü aile ya da toplum çevresinde duyarak ve ilk olarak edindiği dil/diller. İki dilin aile içinde ya da yakın çevrede konuşulduğu durumlarda iki dil de anadili olabilir. Çeşitli anadillerin konuşulduğu bir ülkede bu anadillerden biri ya da birkaçı resmi dil konumunda olabilir. Anadillerinden hangisinin ya da hangilerinin resmi dil konumunda olacağı dil planlaması uygulanarak belirlenir. (Kaynak: Dilbilim Sözlüğü, Kamile İmer, Ahmet Kocaman, Sumru Özsoy) Bu konuda Sağir, M. (2007). Ana Dil mi, Ana Dili mi?. Electronic Turkish Studies, 2(2). Kaynağını okumanızı da tavsiye ederim. Saygılar

    Günün En Popüler Başlıkları