noobzac
    Boş olarak yorumlamıyorum. Sadece hem “kurunun yanında yaşı da yakıyorsunuz” hem de “hedefi ıskalıyorsunuz” demek istiyorum. “Pozitif yönde” yazmamdan kasıt aslında olması gerektiği gibi davranmak ve pozitif ayrımcılık uygulamaktır. Pozitif ayrımcılıkta bir yanlış görmüyorum. Tabii ki pozitif ayrımcılığı reddedebilir ve getirilerinden feragat edebilirsiniz. Doğrusunu söylemek gerekirse: Bu en çok erkeklerin işine gelir. Alınan karardan en fazla memnuniyet duyanlar da aralarındaki kadın düşmanları olur. Bir de kadın ve erkek arasındaki varoluşsal ilişkiyi yabana atmamak gerekir. Bu, davranışları karakterize eden en mühim etmenlerdendir. İstinaden, doğruların öğretilebilmesi için var olan cümleler baki kalır değişim yalnızca mecaz anlam yerine gerçek anlam kullanılması olur.

    Günün En Popüler Başlıkları