emre_dogan_26
    Ayetin ifadesi ile "insanların ve cinlerin yaratılış gayesi ubudiyet ve kulluktur."(Zariyat, 51/56) Dünya hayatının süs ve cazibesine kapılıp, ahireti ve kulluğu unutmak değildir. Allah insanı ahiret hayatı ve kulluk için yarattığı için, insanı da bu gayeye münasip cihaz ve duygular ile donatmıştır. Hayat aslında sandığımızın aksine sadece para kazanılan,harcanan,karın doyurulan yerden ibaret değildir HAYAT : - Allah’ın güzel isimlerinin tecelli ettiği varlıkların garip ve harika nakışlarının bir listesidir. - Allah’ın sıfatlarını gösteren bir penceredir. - Kâinattaki varlıkların dengelerini sağlayan bir ölçüdür. - Evrende yer alan varlıkların bir listesi, bir haritası, bir fezlekesi. - İlahî kudretin gizli definelerini açacak bir anahtar külçesi. - Kâinat çapında yer alan varlıkların üzerine serpilen ve zamana takılan bir “ahsen-i takvimdir/Güzel bir tablonun göstergesidir. UNUTMAYIN Dünya fani, ahiret ebedi olduğu için, ebedi hayat düşüncesiyle “Allah yolunda bir iş için evden çıkış veya böyle bir işten dönüş, dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır” (3). Keza “Cennette, kamçı genişliğindeki bir yer, (ebedî olduğu için) dünya ve içindekilerin tamamından daha hayırlıdır (tıpkı ebedi akan bir çeşme sâbit kalan bir dünya denizinden daha zengin olduğu gibi) (4).

    Günün En Popüler Başlıkları