coronavirus
    8. Anarşizm ve sınıflar. Anarşizm sınıf tahlilinde Marx’ın tüm tespitlerine katılır fakat elini öpmezler. Marx’ın işçi diktatörlüğüne tamamen karşıdırlar. Bu da devlet karşıtlığındaki tutarlılığın bir göstergesi. Çünkü yukarda da belirtildiği gibi yönetim biçimi fark etmeksizin, devlet her halükarda baskı aracına dönüşür. 9. Ne yapmalı? Henry David Thoreau bir devlet memurunun kendine ‘Ama ben ne yapabilirim?’ sorusunu yöneltmesi üzerine şu yanıtı veriyor: “Gerçekten bir şey yapmak istiyorsanız eğer, görevinizden çekilin! Bir devletin uyruğu onunla ilişkisini keser, görevlisi de işinden çekilirse, o zaman, devrim yapılmış demektir, ama isterse kan gövdeyi götürsün. İnsanın vicdanı zedelendi mi, kan gövdeyiz götürmüş olmaz mı bir bakıma? Bu vicdan yarasından insanın asıl insanlığı ve ölmezliği akıp gider, sonsuz bir ölüme akar kanı. Bu kan akıyor şimdi…” 10. Anarşizme hakim olmak için kimleri okumalıyım? Fikirlerinizi sağlaştırmak ve burada olduğu gibi yüzeysel değil de derinlemesine bilgilere sahip olmak istiyor, anarşistler ne düşünüyor, neler yaşamış diye merak ediyorsanız Kropotkin, Proudhon, Emma Goldman, William Godwin’in metinlerini okuyabilirsiniz. 11. Nasıl anarşist olurum? Yarın gel başla a…k.. xD “İnsanın insanı yönetmesinden nefret ediyoruz!” Kaynaklar: Louis Althusser - İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları / Ali Şeriati - Ne Yapmalı? / Henry David Thoreau - Haksız Yönetime Karşı / Kropotkin - Anarşi.

    Günün En Popüler Başlıkları