caffeinerboy
    https://youtu.be/glb4hhjHUXM
    https://youtu.be/glb4hhjHUXM
    Merdo Diyarbakır'ın bir köyünde yaşayan genç bir delikanlıdır.Fakir ve fukara bir ailenin çocuğudur.Çobanlıkla köy işleriyle uğraşmakta olduğu bir gün dere kenarında,güzel bir köylü kızını görür ve gönlünü bu güzel köylü kızına kaptırır.Gel zaman git zaman,Merdo güzel köylü kızına gönlünü açar ve o zamandan sonra konuşmaya ve ailelerin haberi olmadan gizlice On Gözlü Köprünün üstünde buluşmaya başlarlar. Sonra günlerden bir gün civar köylerden yaşlı bir ağanın eşi vefat eder ve ağa bizim güzel köylü kızını duyar ve kızı istemeye köye gelir.Kızın babası da kızını ağaya verir.Bu arada tabi kız hala gizlice Merdoyla konuşmaya devam etmektedir.Bir müddet sonra kız ağa ile evlenir.Ancak ağa hala eski eşinin yasını tutmaktadır ve kıza sadece ev işlerine yardım için evlendiğini ona bir kez bile dokunmayacağını söyler.Kız o günden sonra Merdoyla gizlice görüşmeye devam eder. Fakat bir müddet sonra yaşlı ağa durumu öğrenir ve kıza onuruna dokunmayacak şekilde görüşmek şartıyla görüşmelerine izin verir.Güzel köylü kızı ile Merdo On Gözlü Köprü'nün üstünde herkeste n gizlice buluşmaya devam eder.Ancak günlerden bir gün köylüler bu durumu görür ve köyde dedikodu çıkarmaya başlar.Dedikodular ağanın kulağına gelir ve bir noktadan sonra ağanın onurunu incitir.Siniri merhametine ağır gelen ağa güzel kızı evine kapatır ve kızın ağzından Merdoya mektup yazar ve köprüye gelmesini ister ve adamlarını da köprüye yerlestirir..Mektup Merdoyla geldiğinde Merdo hemen hazırlanır ve On Gözlü Köprü'ye doğru yola koyulur.Yolda köyün delisi Merdo'nun karşısına çıkar ve köprüye gitmemesini öldürüleceğini söyler.Fakat Merdo buna inanmak istemez ve deliyi kenara itip yoluna devam etmek ister.Köyün delisi de Merdonun peşinden gidip hala gitmemesi için yalvarmaktadır.Bir müddet sonra Merdo 10 Gözlü Köprü'ye gelir ve kızı göremez.O esnada yaşlı ağanın adamları Merdo'yu pusuya düşürüp oracıkta canını alırlar.Ve köyün delisi bu olayı görüp Merdo'nun cesedinin yanına gelip feryât figân ağlamaya,ağıt yakmaya başlar .Ve bugün dinlediğimiz türkü o delinin feryâtlarının eseridir...İyi Geceler olsun Dio Ailesi ☺️

    Günün En Popüler Başlıkları