amakafamiznasiguzel
    Griffon "Griffon" veya "Griffin", genellikle aslan vücutlu, kartal kanatlı ve kafalı mitolojik yaratıktır.   Antik   Yunancada,   kıvrılmış,   kırık   anlamındaki "grýps  veya   gryphos"sözcüklerinden  türediği  düşünülür.  Griffinler  hakkındaki  bazı  efsanelerde  kuşun  türü söylenmezken, diğerlerinde kartal sözcüğü geçer. Yine anlatılara göre, son derece cesur ve gururlu hayvanlardır. Bunlar pençelerinde insan, at, hatta fil taşıyabilecek kadar büyüktürler. -----  Çok ilgilenmesem de griffon en çok ilgimi çeken

    Günün En Popüler Başlıkları