bayanyanlis
    GSYIH (Gayri safi yurt içi hasıla) :Bir ekonomide belli bir dönemde yurt içinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin toplam parasal değeri. Bununla alakalı olarak Gsyıh 'daki artış ekonominin büyüdüğünü gösterir.Ekonomik büyümeyle karıştırılan "Ekonomik Kalkınma " kavramı ise Gsyih artışının yanı sıra sosyal göstergelerin de iyileşmesini,yaşam standardının yükselmesini,refah artışını,,siyasi gelişmeleri ..vb kapsar.

    Günün En Popüler Başlıkları