redblack
Bir Şiir Bırak
Düşünüyorum oyleyse varım. Düşüyorum öyleyse sakarım. Seviyorum öyleyse sokarım. Tşk.