webdijital
    Çoocuklar için yazılıp söylenmiş o kadar çok ve güzel şarkılar var ki biz sizler için genel olarak en popüler olanlardan bir kaçını burada derlemeye çalıştık. Önemli olan çocukla beraber şarkı söylemek ve eğlenmek bizim için ilk planımız olmalıdır. Türkçe çocuk şarkıları sözleri hiç aklınıza gelmiyor mu? Hemen oracıkta bebeklere veya çocuklarınıza yönelik yeni kişiye özel sözler yaratmanız mümkün olabilir. Çocuk şarkıları, genellikle yalın bir tartımsal ve ezgisel yapıya sahip görünmekte, çocuklar arasında kolaylıkla yaygınlaşmaktadır. Tekerlemelerin sözleri zamanla ve günün gereklerine göre çocuklar tarafından değiştirilmekte, eski sözler yerine kısmen yada tamamen yeni sözler konulmaktadır. Sözleri değiştirilen tekerleme ezgileri ya aynı kalmakta yada yeni sözlere göre değişikliğe uğratılmaktadır. Tek tek anlamı olan sözcüklerin, anlamlı bir cümle oluş­turmayacak biçimde bir araya getirildiği de olmaktadır. Bunun sonucu olarak da, kimi çocuk şarkılarının sözleri yazınsal açıdan "gerçeküstü" (sürreel gerçekdışı ve simgesel) nitelikler göstermektedir. Türkçe çocuk şarkıları içinde ki sözlerin genel bir özelliği de (şarkının tartımsal ve ezgisel yapısında olduğu gibi) uyaklı olmalarıdır. Kısa cümleler çoğu kez birbirleriyle uyak oluşturacak biçimde yapılmaktadır. Uyaklar cümle sonunda, cümle ortasında ve cümle başında yer alabilmektedir. Bu tür parçalarda müzik ve söz cümlesi bir birim olarak alınır; sonraki cümleler, bu birim cümlenin ikinci yansı değiştirilerek yada bunun tersi bir uygulamayla, birinci cümlenin birinci yansı değiştirilerek yapılır. Tekerleme ve çocuk şarkıları, kuruluş bakımından genellikle bir yada iki müzik cümlesinden oluşmakta, parça bu cümlenin (yada cümlelerin) sözlere göre yapılan küçük değişikliklerle yinelenmesinden ku­rulmaktadır. --------------------------------------------
    https://www.youtube.com/channel/UCZWUx4MePUe7AFXslatQiLg
    Kaynak

    Günün En Popüler Başlıkları