_sofia_
    Kuteybe, (Büyük* İslâm* Komutanı) Belh şehrinde hazırlık yaparak, baharda büyük bir ordu ile Talkan şehrine doğru yürür.. O ana kadar bir direniş hazırlığı yapamayan Talkan şehri Meliki Sehrek, Kuteybe’nin gelişinden önce şehri terketmiştir... Şehre hiç savaşmadan giren Kuteybe’nin adamları şehirde eli kılıç tutabilen ne kadar erkek varsa hepsini kılıçtan geçirirler.. Bu katliam o zamana kadar yapılanların en büyüğüdür.. Kuteybe bu katliamı diğer beyliklere ibret olması için yapar.. Kuteybe’nin askerleri öldürebildikleri kadar öldürürler, geri kalanları da, Talkan yolu üzerindeki ağaçlara asarlar.. bu yolun 4 fersah ( 24 km.) mesafelik bölümü Türklerin ağaçlara asılan cesetleri ile doludur.. Talkan katliamı tarihe, Araplar'ın o güne kadar yaptıkları katliamların en büyüğü olarak geçmiştir.. Halk, Müslüman Araplar'la savaşmadığı halde, Kuteybe ve askerleri sırf diğerlerine örnek olsun diye 40.000 kadar kişiyi kılıçtan geçirmiş, ağaçlara asmıştır. Bizim Arap seviciler bu adamdan şöyle bahseder..."Cesareti, dehası ve edebî kişiliğiyle meşhur başarılı bir devlet adamıdır. " Araplar bize uyguladıkları katliamlarda toplamda 100.000 insanımızı katledip çocuk ve kadınları esir almışlardır.

    Günün En Popüler Başlıkları