zerdustttt
    Bu kısır düzen, cehalete, yokluğa, hiç sayılmaya itilmiş toplum.. bu minvalde acı çeken, eZiyet edilen, hunharca katledlen masum kadın… kamu gücü zorlayıcı ve ıslah edici tedbirler almadığı , kendi adaletini sağlamaya çalışan Kadir şeker gibilerin cezalandırıldığı düzlemde yaşıyoruz.. en etkili ve kısa yoldan kadınları bu mahlukatlardan uzak tutacak şeyin, kadının bilinç seviyesini, toplum içinde saygın ve pozitif ayrımcılık , belki uç noktalara varan hadiselere set çekebilir.. kolluk gücü namüsait iken.. mum olup, çevremizde tanıdığınız, tanık olduğumuz kadınlara ışık olalım.. kör kuyulardan, atılıp yakıldıkları varillerden… kurtarabiliriz bekli… bir kaçını..

    Günün En Popüler Başlıkları