_sofia_
    “İhtiyaçtan fazla mal haramdır, hırsızlıktır… altın ve gümüş, yoksullar üzerinde hegemonya kurmak için kullanılıyor… infak edilmiyor… mülkte şirk koşuluyor… kırkta bir diye bir şey tutturulmuş gidiyor… komşusu açken tok yatmamak için zengin mahallelerine taşınanlar var… peki sokaktaki açtan, yoksuldan haberiniz var mı? bu dinin klasik fıkıh anlayışı, yeryüzünün sokaklarında aç gezen 1 milyar insan için ne diyor? o fıkıh, ömer’i vuranların, ebuzer’i çöle gömenlerin, ali’yi hançerleyenlerin, hüseyin’i susuz bırakanların, medine’yi yağmalayarak 900 sahabe kadınına tecavüz edenlerin ve kabe’yi mancınıkla ateşe verenlerin fıkhıdır. O fıkıhtan bir şey çıkmaz. o, zenginlerin, kodamanların, cariye ve köle sahibi olma peşine düşmüşlerin fıkhıdır. sultanların, harem ağalarının, zindandan imam-ı azam’ın kırbaçtan morarmış cesedini çıkaranların, kırkta bircilerin fıkhıdır… ebuzer ğıfari’nin dediği gibi ‘geceyi aç geçirip de kılıcına davranmayanın aklından şüphe ederim."
    https://youtu.be/yASyUhvG2BY
    https://youtu.be/yASyUhvG2BY

    Günün En Popüler Başlıkları