marmarian
    Niçe’nin o cümlesi paradoks içeriyor ve seni de çürütüyor. :) Genellemeler üzerinden bir kişiyi tanımlamak yanlıştır. Bir kişi üzerinden de geneli tanımlamak yanlıştır. Bu doğru. Ancak genellemelerde; norveçliler sarışındır. Araplar esmerdir. Demek tüm norveçlilerin esmer olduğu anlamına gelmediğini herkes bilir. Ateistler bilgilidir; ahmet ateisttir o halde ahmette bilgilidir önermesi yanlıştır. Konuyu açmamdaki amaç bu değildi. Genellemeler tümden gelim ya da tüme varım için kullanılmaz. Genel olarak toplumda aykırı düşünen insanlar daha fazla sorgulayan insanlardır. Soru soru sormayı getirir; soru ise araştırma ihtiyacını doğurur. Araştırma ise tekrar soruyu doğurur. Bu döngü ister istemez kişiyi öğrenmeye doğru götürür. Bu doğal bir itilimdir. Müslüman birinin daha az araştırmacı olması doğal bir süreçtir. Günümüz dünyasında hangi toplumların, ekonomide, bilimde, teknolojide, eğitimde, tıpta, demokraside, insan haklarında daha ileride olduğu ortada... Tüm bu alanlarda ileri toplumların dindar oranlarına bakın. Sırf muhalif olmak için “genelleme” diyerek geçemeyeceğinizi görürsünüz... Gerçek ortada...

    Günün En Popüler Başlıkları