marmarian
    Amazonlarda kadınlar meneleri açık geziyor kimse “vay emilynin memelerine bak” diye cork cork diye emmeye kalkmıyor. Ya da bunu ahkaki bir değer olarak görmüyor. Demek ki kadın memesini salt cinsel obje olarak görmek insan doğasından değilmiş. Yine eskiden anneler cocuklarını herkesin içinde emzirirmiş Türkiye’de... Kimse de cinsel obje olarak görmezmiş memeleri. Şimdi bizim topraklardan malum tayfayı amazona göndersek 1 gecede tüm amazona tecavüz ederler. Kendi dogmatik ahlakına göre o kadınlar bunu hak eder! Demek ki kadim uygarlıkların cinselliğe bakış açısı daha temiz, saf ve şefkat oluymuş. Ve cinsel arzularını gördükleri uzuvlara göre değil, duyguya göre yönetiyorlarmış. İlkel sandığımız o kabileler her şeyi manasına göre algılıyor ve özün kutsallığına eriyorlarsa kadim uygarlıklarınızdan öğreneceğimiz çok duygu ve ol-ma hali var. Heşeyden önce tabiatın getirdiği kadın-erkek-hayvan-bitki eşitliği var. Ne bir insanı bir hayvandan üstün görüyorlar ne de bir erkeği kadından... Dogmatik ahlaki değerlerin öteden beriye öğretildiğini söyleyebiliriz. Onun yerine tabii ya da rasyonalist ahlaki değerlere yaklaştıkça kadının salt cinsel obje olarak görülmesi sapkınlığı da ortadan kalkacaktır. 1900’lerde icat edilmiş sütyeni takmayarak başlamak devrimci bir harekettir bence...

    Günün En Popüler Başlıkları