makeup-alp
    Cinsiyet Rolü Testi ( sonuçlarını dio'da paylaşmayı unutma :) ) Dr. Sandra Lipsitz Bem'in çalışmalarından yararlanılarak oluşturulan bu test, kişiliğinizi maskülen ya da feminen olarak sınıflandıracaktır. Cinsiyet sterotipleri tartışmalara konu olsa da, Bem'in çalışmaları birçok ülkede test edilmiş ve yüksek seviyede geçerliliği ve test-tekrar test güvenilirliği olduğu gözlemlenmiştir. Bu test yalnızca cinsiyet konseptinin doğasında bulunan kavramları test etmektedir (bunun anlamı testin cinsiyet rollerinin biyolojik mi kültürel mi ya da her ikisi de mi olduğu hakkında teori yürütmediğidir.). Dolayısıyla, bu test hem feministler tarafından bir kültürel eleştiri aracı olarak hem de geleneksel cinsiyet bilimciler tarafından cinsiyet rollerinin doğal ve ırsi olduğunu doğrulama amacıyla kullanılmıştır. Aşağıdaki her madde için, o maddenin size ne kadar uygun olduğunu işaretleyiniz.
    https://www.idrlabs.com/tr/cinsiyet-rolu/testi.php
    https://www.idrlabs.com/tr/cinsiyet-rolu/testi.php

    Günün En Popüler Başlıkları