kshmr
    Kalvenizm ya da Kalvinizm, John Calvin'in 16. yüzyıl başlarında ortaya attığı görüşlere dayanarak kurulan bir Hristiyanlık mezhebidir. Bu dinsel inanç sistemi, ilk kez Cenevre'de, daha sonra Hollanda, İskoçya, Almanya ve Fransa'da kurulan yeni kiliselerde örgütlendi. Bu mezhep Fransa'da Nantes Fermanı ile kabul edildi. Gelenekçi din anlayışına göre değil de, Hristiyanlığın başlangıcındaki özüne göre düzenlemeyi savundu. bu amaçla bilimsel gelişmelere koşut bir eğitim-öğretim uygulamaya çalışarak yeni bir teknoloji oluşturdu. Genel olarak Tanrı ezelde sadece seçilmişleri mi, yoksa seçilmişlerin yanı sıra lanetlileri de belirlemiş midir? sorularını açıklamaya çalışır. Calvin seçilmişliğin üç aşamada gerçekleştiğini düşünmektedir: İlk aşama İbrahim ve neslinin seçilmesidir. Yahudi Kutsal Kitabı’nda İsrailoğulları’nın seçilmişliğini ifade etmek için. Seçilmişliğin ikinci aşaması, İsrailoğulları veya daha genel olarak İbrahim’in nesli içinde bazı kişilerin seçilmesi veya reddedilmesi (lanetlenmesi) anlamında daha sınırlı ve dar bir durumu ifade etmektedir. Calvin, seçilmenin üçüncü aşamasında Mesih’e inananlar arasında daha mükemmel bir ilahî lütfun gerçekleştiğini düşünmektedir. Ayrıca nazi ideolojisinde çok canlı bir şekilde ayakta tutulan bu yüzden de burada açıkça belirtilmesi gereken bir etkisi vardır. büyük bir saflıkla seçilmişlerden olduklarını sandılar ve kendileri dışındakileri, tanrı'nın lanetlenmişlikle cezalandırdığı insanlar olarak gördüler. Lüks yaşam, süslü elbiseler ve mücevher kullanmak; dans etmek, sarhoş olmak ve tembellik günahtır. Kaynak : Zweig, Stefan - Vicdan Zorbalığa Karşı Ya Da Castellio Calvin'e

    Günün En Popüler Başlıkları