kshmr
    " protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu " adlı kitapta max weber çok güzel bir şekilde özetlemiştir. Kaderciliğe karşıdır yani kaderimizde bu varmış gibi bir argüman söylemez. "çok çalış, günahkar bile olsan belki tanrı seni affedip cennetine alır" Weber'e göre insanın cennete gitmeye hak kazananlar arasında olup olmadığının çok çalışma yoluyla anlaşılabilir. Protestanlar çalışır, kazanır, kazandığını savurup, harcamadığı için haliyle biriktirir. Bu şekilde sermaye olur ve girişimciler artar. Ülkeye yatırım başlar, ülke kalkınma politikasını oluşturur. Her ne kadar Weber burjuva bir sosyolog olarak görülse bile fikirleri Almanya'nın Almanya olmasını sağlamıştır. Bir çok kişiye göre Weber'in marks'a cevaben yazdığı bile düşünülüyor. Ayrıca Sabri ülger "iktisadi inhitat dünyamızın ahlak ve zihniyet meseleleri" adıyla Osmanlı ile kıyaslamıştır. Bir kısa notunu ekliyorum. " Protestanlar inançları gereği çok çalışırlar, Osmanlı büyük çoğunluğu muhafazakar olduğu için dolaylı " yetinmecidirler " diye belirtmiştir. Weber'in bahsettiği bir diğer şey ise asketizmdir ve iki tür asketizm tanımlar: Dünyevi ve Uhrevi. ilkinde asketizm dünyadan vazgeçmek anlamına gelir, müzevilerin ve keşişlerin yaptığı gibi; ikinci durumda asketizm daha seküler bir hal alır.Kendisini çalışma ve üretim etiğine tamamen adamak için alelade oyalanmalardan arınmış bir varoluş imkanına yönelir. Kaynaklar ; az yeterlidir - pier vittorio aureli protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu - max weber iktisadi inhitat dünyamızın ahlak ve zihniyet meseleleri - Sabri ülger

    Günün En Popüler Başlıkları